• S_0x26_Voll_i_3D_SVGweb.svg
    Definisjon på ulike parameter som må bestemmes ved prosjektering av sikringstiltak i skredbanen og utløpsområdet. Der ψ er representativ terrenghelling i vollområde, u1 er hastighet til snøskred (innkommende), αstøt er støtsidehelning til vollen målt fra horisontalplanet og φ er vinkelen mellom vollakse og flyteretning til snøskred. Ledevoll kan typisk ha φ < 20–25. Ved φ > 20–25 så kan vollen begynne å oppføre seg mer som en fangvoll.