• Nye dammer Skjerkevatn Nåvatn
  Skjerka / Åseral 16 August 2016 Agder Energi her godt i gang med å bygge nye dammer i tilknytning til Skjerkevatn og Nåvatn i Åseral kommune. I august 2016 ble det også testet flomløpet .
 • Nye dammer Skjerkevatn Nåvatn
  Skjerka / Åseral 16 August 2016 Agder Energi her godt i gang med å bygge nye dammer i tilknytning til Skjerkevatn og Nåvatn i Åseral kommune. I august 2016 ble det også testet flomløpet .
 • Nye dammer Skjerkevatn Nåvatn
  Åseral 18. desember 2014 Agder Energi har startet byggingen av nye dammer i tilknytning til Skjerkevatn og Nåvatn i Åseral kommune. Arbeidet ble startet opp høsten 2014. Like før jul arbeidet TT Anlegg og Skanska på oppdrag for Agder Energi med infrastruktur og veier inn til anleggsområdet.
 • Nye dammer Skjerkevatn Nåvatn
  Åseral - Skjerka Prosjektet 25. februar 2015 Arbeidet med å anlegge anleggsvei inn mot Heddersvika er i full gang.
 • Nye dammer Skjerkevatn Nåvatn
  Åseral 18. desember 2014 Agder Energi har startet byggingen av nye dammer i tilknytning til Skjerkevatn og Nåvatn i Åseral kommune. Arbeidet ble startet opp høsten 2014. Like før jul arbeidet TT Anlegg og Skanska på oppdrag for Agder Energi med infrastruktur og veier inn til anleggsområdet. Den 18. desember ble det sprengt ei salve med 3 tonn dynamitt. Anlegget har en egen vibrasjonsmåler som føler rystelsene i fjellet ved sprengning.
 • Nye dammer Skjerkevatn Nåvatn
  Åseral 18. desember 2014 Agder Energi har startet byggingen av nye dammer i tilknytning til Skjerkevatn og Nåvatn i Åseral kommune. Arbeidet ble startet opp høsten 2014. Like før jul arbeidet TT Anlegg og Skanska på oppdrag for Agder Energi med infrastruktur og veier inn til anleggsområdet. Den 18. desember ble det sprengt ei salve med 3 tonn dynamitt. Anlegget har en egen vibrasjonsmåler som føler rystelsene i fjellet ved sprengning.
 • Nye dammer Skjerkevatn Nåvatn
  Åseral 18. desember 2014 Agder Energi har startet byggingen av nye dammer i tilknytning til Skjerkevatn og Nåvatn i Åseral kommune. Arbeidet ble startet opp høsten 2014. Like før jul arbeidet TT Anlegg og Skanska på oppdrag for Agder Energi med infrastruktur og veier inn til anleggsområdet.
 • Nye dammer Skjerkevatn Nåvatn
  Åseral 18. desember 2014 Agder Energi har startet byggingen av nye dammer i tilknytning til Skjerkevatn og Nåvatn i Åseral kommune. Arbeidet ble startet opp høsten 2014. Like før jul arbeidet TT Anlegg og Skanska på oppdrag for Agder Energi med infrastruktur og veier inn til anleggsområdet.