• Ekstremværet Hans
  Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i prat med seksjonssjef Erlend Moe i forbindelse med ekstremværet Hans. Lund har nettopp tatt i mot og orientert kongen og dronningen om situasjonen. Moe og hans kollegger er i gang med vannføringsmålinger i Drammenselva.
 • Ekstremværet Hans
  Skred - og vassdragsdirektør Brigt Samdal i dialog med Olje- og energiminister Terje Aasland og ordføreren i Gran kommune, Randi Thorsen i forbindelse med ekstremværet Hans.
 • Ekstremværet Hans
  Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i prat med seksjonssjef Erlend Moe i forbindelse med ekstremværet Hans. Lund har nettopp tatt i mot og orientert kongen og dronningen om situasjonen. Moe og hans kollegger er i gang med vannføringsmålinger i Drammenselva.
 • Ekstremværet Hans
  Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, regionsjef Paul Christen Røhr i Hønefoss med Kronprins Haakon i forbindelse med ekstremværet Hans.
 • Ekstremværet Hans
  Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i prat med seksjonssjef Erlend Moe i forbindelse med ekstremværet Hans. Lund har nettopp tatt i mot og orientert kongen og dronningen om situasjonen. Moe og hans kollegger er i gang med vannføringsmålinger i Drammenselva.
 • Ekstremværet Hans
  Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i prat med seksjonssjef Erlend Moe i forbindelse med ekstremværet Hans. Lund har nettopp tatt i mot og orientert kongen og dronningen om situasjonen. Moe og hans kollegger er i gang med vannføringsmålinger i Drammenselva.
 • Ekstremværet Hans
  Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i prat med seksjonssjef Erlend Moe i forbindelse med ekstremværet Hans. Lund har nettopp tatt i mot og orientert kongen og dronningen om situasjonen. Moe og hans kollegger er i gang med vannføringsmålinger i Drammenselva.
 • Ekstremværet Hans
  Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund under pressebriefing med kongen og dronningen i forbindelse med deres besøk til Mjøndalen under ekstremværet Hans.
 • Ekstremværet Hans
  Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund under pressebriefing med kongen og dronningen i forbindelse med deres besøk til Mjøndalen under ekstremværet Hans.
 • Ekstremværet Hans
  Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund og regionsjef Elisabeth Rui orienterer kongen og dronningen i forbindelse med deres besøk til Mjøndalen under ekstremværet Hans.
 • Ekstremværet Hans
  Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund og regionsjef Elisabeth Rui orienterer kongen og dronningen i forbindelse med deres besøk til Mjøndalen under ekstremværet Hans.
 • Ekstremværet Hans
  Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund og regionsjef Elisabeth Rui hilser på kongen og dronningen i forbindelse med deres besøk til Mjøndalen under ekstremværet Hans.
 • Ekstremværet Hans
  Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund og regionsjef Elisabeth Rui hilser på kongen og dronningen i forbindelse med deres besøk til Mjøndalen under ekstremværet Hans.
 • Ekstremværet Hans
  Regionsjef Elisabeth Rui hilser på kongen og dronningen i forbindelse med deres besøk til Mjøndalen under ekstremværet Hans.
 • Ekstremværet Hans
  Regionsjef Elisabeth Rui hilser på kongen og dronningen i forbindelse med deres besøk til Mjøndalen under ekstremværet Hans.
 • Ekstremværet Hans
  Vassdrags- og energidirektør hilser på kongen og dronningen i forbindelse med deres besøk til Mjøndalen under ekstremværet Hans.
 • Ekstremværet Hans
  Regionsjef Elisabeth Rui hilser på kongen og dronningen i forbindelse med deres besøk til Mjøndalen under ekstremværet Hans.